saigonbox.com.vn – dientusaigonbox.com – ledsaigonbox.com

Văn Phòng Nhà Máy

Hotline: (028) 3758 1527 - 0918 131 151 Email:

Văn Phòng Nhà Máy

 

CTY BA LAN

XƯỞNG IN

SẢN PHẨM LƯU KHO

MÁY CÁN MÀNG TỰ ĐỘNG

 

 

MÁY DÁN 

 

MÁY BẾ TỰ ĐỘNG

 

 

 

 

 

MÁY BẾ TỰ ĐỘNG

MÁY DÁN HỘP 2

 

 

 

 

 

 

Hotline :

(028) 3758 1527 - 0918 131 151

Email: